EnglishDTU.dkIndeksKontaktTelefonbogAlumnenetværkPortalen

http://images.er.dtu.dk/Sitecore/Undervisning/Begivenheder/Aarets%20bedste%20kursus/bedstekursus.jpg

 

DTU Miljø’s fornemeste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse.

 

Instituttets stolte undervisningstraditioner fejres derfor ved en stor årlig begivenhed, hvor det bliver offentliggjort, hvilket kursus de studerende har kåret som årets bedste kursus.

 

Kåringen er tænkt som en motiverende drivkraft for alle de forelæsere, grupperegningslærere og teknikere, som er involveret i de enkelte kurser.
 
Tanken er at fremme en innovativ dynamik, således at kurserne og undervisningen løbende justeres, forbedres og udvikles.

Årets bedste kursus 2010 gik til...

“12333  – Integrated Water Resources Management”  (Undervisere:  Christina Maria Loinaz, Silvio Javier Pereira Cardenal, Torkild Jønch-Clausen (DHI) og Berit Hasler (DMU).

 

Læs her den studerendes argument for at netop dette kursus vandt.

 

Den ærefulde pris blev overrakt til kursuskoordinator Peter Bauer-Gottwein og blev fejret af alle de fremmødte. 
  
DTU Miljø ønsker et stort tillykke med den prestigefyldte kåring!!!
 
Vurdering af årets bedste kursus
 
Som studerende skal du allerede nu begynde at tænke over, hvilket kursus du vil indstille til årets bedste kursus for året 2009-2010.
 
Du bør vurdere kurset og undervisningen som helhed. Vurdér eksempelvis, hvor tilfreds du er med kursets:

 • Forelæsere
 • Grupperegningslærere
 • Teknikere
 • Grad af intern kommunikation
 • Brug af CampusNet
 • Indhold
 • Undervisningsmateriale
 • Den anvendte undervisningsmetode
 • Niveau
 • Brug af relevante gæsteforelæsere
 • Eksamensform
 • Andet

Krav til indstilling
 
Du kan indstille 13-ugers kurser og 3-ugers kurser udbudt i perioden 2009-2010. Deadline for indstillingen er den 30. juni 2011.

 

Du kan kun indstille ét kursus fra perioden 2010-2011.
Studenterrepræsentanter fra Institutstudienævnet kan ikke deltage i indstillingen.

 
Indstilling af årets bedste kursus
 
Så snart du har besluttet dig for, hvilket kursus du vil indstille, skal du:
 
Sende en e-mail til courseoftheyear@env.dtu.dk. Opgive: Dit navn, dit studienummer, titel og nummer på det kursus, som du vil indstille.
Derefter bedes du huske at argumentere for, hvorfor det udvalgte kursus fortjener at blive kåret som årets bedste kursus.
  
Behandling af de studerendes indstillinger
 
De studerende i Institutstudienævnet gennemgår derpå samtlige nomineringer og udpeger i fællesskab årets bedste kursus.
 
Offentliggørelse og kåring af årets bedste kursus
 
Navnet på årets bedste kursus offentliggøres ved den kommende Colding Award den 29.september 2011 kl. 14:30 i bygning 113 011. 
  
DTU Miljø opfordrer alle til at møde op og deltage i den årlige begivenhed.

/upload/institutter/e&r/undervisning/begivenheder/bedstekursus2-4-eng.jpg
Sidst opdateret af Julie Camilla Middleton 29.09.2010
Ansvarlig: Peter Kjeldsen
Top
MiljoevejBygning 1132800 Lyngbyinfo@env.dtu.dkTlf. 45 25 16 00CVR-nr. 30 06 09 46EAN-nr. 5798000431201